Naked women in marijuana

Pretty girl is blowing the tobacco smoke. The Union skildrar denna undergroundmarknad från frö till rök och allt emellan. Dokumentär om den politiska aktivisten John Sinclairs liv och kulturaktivism. Smoke on a black background. Trots 30 år av krig mot droger har priset på illegal narkotika sjunkit i pris, stigit i renhet och tillgänglighet och efterfrågas allt mer.

Resultatet är kontroversiellt vilket också detta program visar.

Stockbilder på Smoking marijuana

Filmen visar att cannabis inte längre enbart används av hippies längre. Denna film skildrar den 8: Medan hon arbetar på en coffeeshop röker hon cannabis nästan dagligen. Concepts of medical marijuana use and legalization of the cannabis. Super High Me tar det konceptet ett steg ytterligare och undersöker effekten av att först avstå från plantan i en månad, följt av rökning 30 dagar i följd. Man smoking marijuana cigarette soft drug in Amsterdam, Netherlands. Plan Colombia har kritiserats som verkningslös, men ändå pumpar USA in miljarder av dollar i programmet varje år.
Comments

  • Asher 17 days ago

    Thanks bro..

  • Cory 15 days ago

    beautiful Miss Lady

  • Rogelio 3 days ago

    OMG I CANT WAIT!